Steun Dwarslaesie in Eigen Regie

Ook uw gift is van harte welkom. Dwarslaesie in Eigen Regie kan niet zonder financiële middelen. De uitgaven worden deels bekostigd door gemeentelijke subsidie, deels door particuliere giften. Wilt u met een gift het werk van Dwarslaesie in Eigen Regie mogelijk maken, stort dan uw bijdrage op:

IBAN NL03INGB0006114555 ter attentie van Dwarslaesie in Eigen Regie te Eindhoven.

“Strijd mee voor eigen regie”

Voor ons is eigen regie een keuzevrijheid, de mogelijkheid om je leven naar eigen inzicht in te richten en te leven volgens je eigen wensen. Hierin moet iedereen eigen prioriteiten kunnen stellen, waarbij alle facetten van het leven aan bod mogen komen. Om iedereen de mogelijkheid te geven om zijn leven in te vullen op het gebied van wonen, werken, recreatie en zorg is het belangrijk dat er voorzieningen beschikbaar zijn -of worden gesteld- met hulp van o.a. overheid, bedrijven, vrijwilligers en zorgverzekeraars. Dit met als doel een inclusieve samenleving waar iedereen naar eigen wens kan participeren en zo zijn eigen leven regisseert.

Berichten
Door middel van berichten en vooral uw reactie erop willen we inventariseren welke vragen en/of problemen er spelen.
Projecten
Dagelijks maken wij ons hard voor actualiteiten. Grotere projecten zijn hier terug te vinden. Voor overige projecten, volg ons via Twitter en Facebook.
Twitter